Slīteres Kukaiņu nakts

0
Kukaiņu nakts programma: Pagalmā no plkst. 21:00                  „Puļķu maizes” cepšana no plkst. 21:30                  Kukaiņu slaidšovi un noskaņu mūzika no plkst. 22:00 – 23:00     Naktstauriņu gaismošana Namiņā no plkst. 21:00 -23:00     Dabas filmas un skaņas Dabas takā plkst. 21:30 [...]

Slīteres balto stārķu pārim piecas olas

0
Tiešsaistes kamera pie balto stārķu ligzdas Slīteres nacionālajā parkā rāda, ka ligzdā ir piecas olas! Atvainojamies, ka tehnisku problēmu dēļ attēls ir visai lēns, taču, bruņojoties ar pacietību stārķu ģimenes dzīves ainas novērot ir iespējams.

Naktsputnu klausīšanās ekskursija

0
Piektdienas vakarā, 4. aprīlī notiks naktsputnu klausīšanās ekskursija Slīteres nacionālajā parkā. To vadīs pieredzējušais dabas pētnieks Vilnis Skuja. Ekskursijas sākums plkst. 21:00. Pulcēšanās Dundagas novada Šlīterē stāvlaukumā pie Šlīteres bākas. Ekskursijas laikā plānots pārbraukt no vienas [...]

Tapušas īsfilmas par Latvijas nacionālajiem parkiem

0
Dabas aizsardzības pārvalde pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumam īstenojusi projektu, kura ietvaros tapušas piecas īsfilmas par Latvijas nacionālajiem parkiem un citām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Visas īsfilmas iepazīstina ar nacionālajos parkos un citviet Latvijā [...]

Vērtīgu purvu atjaunošanas darbi Slīterē

0
Ziema ir īstais laiks, lai veiktu darbus, kas paredzēti dabas vērtību uzturēšanai un atjaunošanai. Sevišķi rūpīgi jāplāno krūmu un koku izzāģēšana vietās, kur radītais traucējums varētu ietekmēt lielo plēsējputnu ligzdošanu. Tāpēc projektā NAT-PROGRAMME paredzētie eksperimentālie biotopu [...]
Go to Top