Nāciju simboli seklā grāvī

IMG_9335_.jpg

Cilvēki vienmēr ir centušies pielāgot apkārtējo vidi savām vajadzībām. Paverieties apkārt - cik no tā, ko redzat ir nepārveidots un cilvēku darbības rezultātā neietekmēts? Gan laukus, gan mežus, gan ūdensteces esam centušies veidot mums ērtāk pieejamus un izmantojamus. Meži pārtapa līdumos, mitraines nosusināja grāvji. Filmiņā redzams krūmiem aizaudzis, sekls grāvis – tieši šāda mākslīga ainava ir visnotaļ piemērota dzīvotne dažādām putnu sugām.

Putni visā Pasaulē saista cilvēku uzmanību, tos apdzied dziesmās, atdarina dejās, lidaparātos aizgūts putnu spārna dizains.  Aiz cieņas pret putniem jau teju 50 gadus visā Pasaulē valstis nominē  katra savu nacionālo putnu. Filmiņā redzam dažus no tiem  - balto cielavu Motacilla alba - Latvijas nacionālo putnu; sarkanrīklīti Erithacus rubecula - Lielbritānijas „karalisko putnu”;  melno meža strazdu Turdus merula - Zviedrijas simbolu un žagatu Pica pica, kuras Āzijas radiniece – Taivānas zilā žagata ir iecelta par Taivānas nacionālo putnu, taču cita - Korejas žagata ir Dienvidkorejas simbols. Vienīgi erickiņš Phoenicurus phoenicurus pagaidām ir bez „valsts piederības”.

httpv://www.youtube.com/watch?v=8EYZ6UMYkGM

Bažu purva putni

Bažu purvs ir Slīteres nacionālā parka lielākais purvs. Purva platība ir 1880ha, tas atrodas netālu no Kolkasraga. 1992. gadā Bažu purvā plosījās liels ugunsgrēks, nodega apmēram 3000ha liela platība, radot daudz klajāku ainavu nekā iepriekš. Radās daudz jaunu mājvietu dažādām putnu sugām. [nggallery id=16]

Little gardener - Spotted flycatcher

pelekais_muskis_ELedins.jpg

This sparrow-like bird is a common nesting bird in Latvia. It returns to Latvia in May from southern Africa where spend winter. They build their nest in woodpiles, pivots, cocklofts. Spotted Flycatcher Muscicapa striata lays 2-7 spotted eggs. Parents feed their chicks with flies, mosquitoes, butterflies, bugs and spiders they bring one by one. This is why they have to fly away to seek food more often than Barn Swallow Hirundo rustica which collect even few dozen insects at a time and then flies to chicks. Distribution of Spotted Flycatcher in Latvia. Squares show places where this species have been found. Latvian Breeding Bird Atlas (2000-2004) data. © Latvian Ornithological Society

In this video material you will see nest built on byre pivot where both parents bring food to the chicks.

httpv://www.youtube.com/watch?v=ycs0sOr9gTA

Riesto stirnas

stirna.jpg

Stirnas riesto jūlijā un augustā. Tēviņi iekaro un aizstāv savu teritoriju pret citiem tēviņiem, iezīmējot to ar smaržzīmēm: dziedzeru izdalījumus tie atstāj uz krūmiem, kurus bada un uz zemes, kuru kasa. Šajā laikā pļavās bieži var novērot apļus 2-3 metru diametrā. Tos izveido stirnāzis un kaza savdabīgā riesta dejā. Tās laikā stirnu kaza riņķo ap nelielu krūmiņu vai zāļu puduri, āzis cenšas no viņas neatpalikt.Šajā vasarā ieņemtie mazuli dzimst tikai nākoša gada jūnijā. Stirnām ir ilgs embrija attīstības slēptais periods. Embrijs sāk augt un attīstīties tikai janvārī. Par filmā redzamo stāsta zoologs Vilnis Skuja.

httpv://www.youtube.com/watch?v=he0MI3O6tks

Dārzu un parku sanitārs – pelēkais mušķērājs

pelekais_muskis_ELedins.jpg

Latvijā šis zvirbuļa lieluma putns ir parasts ligzdotājs. Pēc ziemošanas Āfrikas dienvidos Latvijā tas atgriežas maijā, kad kādā ēkas nišā, malkas grēdā vai durvju virā vij sev ligzdu. Pelēkajam mušķērājam Muscicapa striata dējumā ir 2-7 raibas olas. Vecāki mazuļus baro ar mušām, odiem, tauriņiem, vabolītēm un zirnekļiem, kurus akurāti atnes atsevišķi pa vienam tāpēc vecākiem pēc barības ir jālido daudz biežāk, nekā, piemēram, bezdelīgām, kurām ir raksturīgi savākt pat vairākus desmitus kukaiņu un tikai tad doties pie mazuļiem.

Video materiālā redzēsiet kūts durvju eņģēs uzbūvētu pelēkā mušķērāja ligzdu, kurā mazuļiem abi vecāki regulāri pienes barību.

httpv://www.youtube.com/watch?v=ycs0sOr9gTA

The Black Redstart – highlander living in Latvia.

M_erickins_KMillers.jpg

The Black Redstart Phoenicurus ochruros

Black Redstart in Europe lives mostly in high mountain regions – in rock cracks, niches, ruins etc., but in Latvia this sparrow-like bird lives in settlements, new buildings, and ruins, under the roof and stone layers. Female starts to build its nest in May where it lays 3-6 eggs. There can be two lays in one year. Both of the parents feed their chicks with different insects. Chicks leave their nest although they are not able to fly. Black Redstart is migrating bird which spends winter in Southwest Europe. More than 1000 Black Redstart pairs nest in Latvia.

Distribution of Black Redstart in Latvia. Squares show places where this species have been found. Latvian Breeding Bird Atlas (2000-2004) data. © Latvian Ornithological Society.

In the video material you will be able to see nest of Black Redstart which is built in old Swallow Hirundo rustica nest. Parents are feeding their chicks until just before leaving the nest it is visited by some guest...

One of nature laws are that only the strongest and experienced can survive. There are many bird and animal species that like to improve their diet with eggs and even bird chicks, in this case it is Magpie Pica pica, which takes the advantage of well fed, unprotected Black Redstart chicks that are very easy meal. Each and every animal tries to get as qualitative food as possible using minimal energy.

Melnais erickiņš – Latvijā ligzdojošs kalnietis!

M_erickins_KMillers.jpg

Daudzviet Eiropā melnais erickiņš Phoenicurus ochruros ligzdo augstkalnu rajonos - klinšu spraugās, nišās, drupās u.c., bet Latvijā šis zvirbuļa lieluma putns dzīvo apdzīvotās vietās jaunbūvēs, ēku drupās, pažobelēs arī akmeņu kaudzēs. Jau maijā mātīte sāk būvēt ligzdu, kur iedēj 3-6 olas. Vienā gadā var būt divi dējumi. Mazuļus ar dažādiem kukainīšiem baro abi vecāki. Cālīši ligzdu pamet vēl nemācēdami lidot. Melnais erickiņš ir migrants, kurš ziemo DR Eiropā. Latvijā ligzdo vairāk kā 1000 pāru melno erickiņu.

Video materiālā redzēsiet melnā erickiņa ligzdu, kas būvēta uz vecas bezdelīgas Hirundo rustica ligzdas. Vecāki baros mazuļus līdz brīdim, kad neilgi pirms mazuļu izlidošanas ligzdu apmeklēs kāds ciemiņš...

Viens no dabas likumiem ir, ka izdzīvo pieredzējušākais un veiksmīgākais. Dabā ir daudzas putnu un zvēru sugas, kuras labprāt savu ēdienkarti papildina ar putnu olām un arī mazuļiem, šajā gadījumā tā ir žagata Pica pica, kurai labi baroti, neaizsargāti erickiņa mazuļi ir ļoti ērta barība. Dabā visi izmanto shēmu – iegūt pēc iespējas kvalitatīvu barību izmantojot minimālus enerģijas resursus.

Ar kameru pa Slīteres mežiem

krupis-dzied51.jpg

Piedāvājam noskatīties video materiālu, kurā varēsiet iepazīties ar dažādām Slīteres nacionālā parka zvēru sugām, kā arī vērot rubeņu riestu. Video materiāla autors Vilnis Skuja.

httpv://www.youtube.com/watch?v=C6epwn05miQ

Slīterē nārsto smilšu krupji httpv://www.youtube.com/watch?v=3e6HRCjRAXU

Slīterē riesto rubeņi httpv://www.youtube.com/watch?v=Uxfyeu_qorg