Kolkasraga priežu taku

Ejot pa Kolkasraga priežu taku uz jūru, vispirms šķērsojam mežainās jūrmalas kāpas, tad pelēkās un visbeidzot baltās kāpas. Žuburainās zemzaru priedes ir dziļi ieputinātas smiltīs. To stumbri visā garumā atklājās pēc 2005. gada vētras, kas noskaloja priekškāpu, izgāza mežmalas priedes, izveidojot1-3 m augstu stāvkrastu.  Tā kā dabas taka atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izskalotās priedes nav aizvāktas. Tas tāpēc, ka kritušie koki nostiprina priekškāpu, veicina dabas daudzveidību.