Šlīteres dabas taka

Šlīteres dabas taka (1,2 km) atrodas pie Šlīteres bākas, Slīteres nacionālā parka dabas rezervāta (stingrā režīma) zonā. Taka ved pa Zilo kalnu krauju ar mazskartiem platlapju mežiem, tās pakājē augošajiem pārmitrajiem skujkoku mežiem, kā arī zāļu purvu uz kaļķainām augsnēm. Takas malā aplūkojama parastā īve – viena no četrām Latvijas skujkoku sugām, Latvijā reta un izzūdoša koku suga. Nelielā teritorija, kuru šķērso Slīteres dabas taka ir dzīves vieta daudzām Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām, dažas no tām nekur citur mūsu valstī nav atrastas. VAR APMEKLĒT BRĪVI, BEZ GIDA JEBKURĀ LAIKĀ!

 
Autors: Krišjānis Libauers

Autors: Krišjānis Libauers