gada kukainis

Slīteres kukaiņu nakti apmeklē nepilns simts dabas draugu un tūkstošiem savdabīgu kukaiņu

kukainu-nakts.jpg

Noslēgusies trešā Šlīteres kukaiņu nakts. Pasākuma rīkotāja, Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācijas šo pasākumu šoreiz veltīja Latvijas dabas aizsardzības simtgadei. Iepriecinoši liels cilvēku skaits, aptuveni 85, silto vakaru pavadīja pie Šlīteres bākas, klausoties dabas skaņās un dabas pētnieku priekšlasījumos, vērojot kukaiņu gaismošanu un kukaiņu kolekcijas, jautājot par skudrām, vabolēm, spārēm un tauriņiem to pētniekiem.

Augusta siltās naktis ir laiks, kad kukaiņu pētnieki jeb entomologi „gaismo”, cerot, ka uz gaismu atnāks kāds kukaiņu valsts retums. Kur gan citur notikt kukaiņu gaismošanas nakts pasākumam, ja ne pie Slīteres Zilo kalnu kraujas – slavenākajā vietā Latvijā, kur no civilizācijas paslēpušās mazās, citviet jau izzudušās radības?

Pasākuma vadītājs Kristaps Vilks, entomologs, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes lektors, ar savām zināšanām un prasmi tās pasniegt klausītājiem ieguvis daudz cienītāju. Pasākuma apmeklētāju pulkā manīja pazīstamas sejas, cilvēkus, kas cenšas būt klāt visās Kristapa lasītajās lekcijās un vadītajās ekspedīcijās pa Slīteres nacionālo parku. Pasākumā  savās zināšanās dalījās arī Kristapa kolēģi  - profesors Voldemārs Spuņģis, fotogrāfs un tauriņu speciālists Uģis Piterāns, skudru pētnieks Jānis Dreimanis. Ar datortehniku, audio un video tehniku pasākumu atbalstīja biedrības „ Zaļā doma” LEADER līdzfinansētais projekts”"Ceļojošā dabas klase”- mobils, interaktīvs dabas izziņas nodarbību aprīkojums”.

Spožā skudra – 2012. gada kukainis

spoza-skudra_Julita-Klusa_dabasdati_lv.jpg

Spoži smaržīga skudra uz Rīgzemju dižozola raupjās mizas.

Uz mirkli esmu apstājies pie viena no Kurzemes dižākajiem dižozoliem Dundagas pusē un skatos, kā pa koka raupjo mizu augšup savās gaitās viena pēc otras dodas nelielas, puscentimetru garas, viscaur spīdīgi ogļumelnas skudras. Tā ir spožā skudra Lasius fuliginosus, kuru Latvijas Entomoloģijas biedrība šogad ir izvēlējusies par Gada kukaini. Šī suga ir izvēlēta tādēļ, ka varētu būt viens no labākajiem dabas daudzveidības saglabāšanas simboliem kukaiņu pasaulē. Tā nebūt nav vienkārša sakritība, ka spožā skudra ir aizsargājams dzīvnieks, un tieši šogad aprit simts gadi kopš tālā 1912.gada, kas uzskatāms par dabas daudzveidības saglabāšanas pirmsākumu. Jo tieši šajā gadā tika nodibināts teiksmām apvītais Moricsalas rezervāts – mūsu vecākā aizsargājamā dabas teritorija. Iespējams, ka resnākos no Moricsalas ozoliem un dižākos no Kurzemes dižozoliem, piemēram, Kaives Senču dižozolu vai tepat netālu esošo Rīgzemju dižozolu spožās skudras nepārtraukti apdzīvo jau kopš pašas pirmās Moricsalas rezervāta dibināšanas dienas.

Latvijā ir sastopamas apmēram 50 dažādas skudru sugas, viena daļa no tām tāpat kā spožā skudra ir melni krāsotas. Kā var zināt, ka šī no dižkoka dobuma izlīdusī ir tieši spožā skudra? Vislabākā atšķirības zīme ir tai raksturīgā sirdsveida – aizmugurē nedaudz ieliektā galvas forma. Un smarža. Spožās skudras izdala īpatnēji saldi smaržojošas organiskās vielas undekānu un dendrolazīnu, kas noder citu skudru sugu aizbaidīšanai un sava pūžņa aizsardzībai. Pūzni spožā skudra neveido tādu pierasti kupolveidīgu kā mums visiem labi pazīstamās rūsganās mežskudras, bet gan prasmīgi iebūvē un noslēpj to dobumainu koku nedzīvajā stumbra daļā – kokam pāri skudras nedara. Visbiežāk spožā skudra ir sastopama parkos un  lapkoku mežos, kur apdzīvo lielus un vecus ozolus, liepas, kļavas un ošus, reizumis arī kādu egli, bet reta izņēmuma gadījumā tā ir atrodama arī vecu, cilvēka veidotu koka būvju pamatos. Spožo skudru apdzīvotie dobumaini koki dabā spēlē svarīgu lomu. Bez skudrām tā ir mājvieta arī Dabas koncertzālē savulaik plašāku atpazīstamību ieguvušajam lapkoku praulgrauzim un tikai Ziemeļkurzemē - Slīteres Zilajos kalnos mītošajam spīdīgajam praulgrauzim, un vēl neskaitāmām citām sīkām dzīvībām, kurām citur nav, kur palikt. Dažas sīksīkas vabolītes un citi kukaiņi ir pielāgojušies pat īstai kopdzīvei ar skudrām tieši viņu pūžņa vidū. Spožo skudru ligzda ir veidota no kartonam līdzīga materiāla, kas rodas, sīkas un sasmalcinātas koksnes daļiņas salipinot kopā ar skudru barībā esošajiem cukuriem, turklāt vēlāk pūžņa sienas cauraug un nostiprina īpaša šo skudru „audzēta” sēne. Vienā pašā ligzdā var sadzīvot pat divi miljoni darbaskudru – apmēram tikpat, cik šobrīd ir cilvēku visā Latvijā! Un lielā, dobumainā dižozolā var būt vairākas šādas skudru mītnes!

Spožā skudra ir novērojama faktiski visā siltajā gadalaikā – sākot ar aprīli līdz pat novembrim. Parasti tās ir redzamas, rāpojot pa koku mizu uz augšu – lapotnē skudras barojas ar laputu saldajiem izdalījumiem, varētu teikt – laputis ir skudru mājlopi. Reizēm var redzēt, kā skudras, noķērušas kādu lapotnē atrastu kukaini, stiepj to lejup uz savu ligzdu, lai pabarotu savus kāpurus. Dundagas apkārtnē ir daudz vietu ar lieliem dobumainiem lapkokiem – alejas, Dundagas parks, Šlīteres muižas apkārtne vai citur savrup augošie ozoli, kādi nereti ir atrodami Ziemeļkurzemes lauku ainavā. Tur visur ir ļoti iespējams, ka var sastapt šo smaržīgo kukaiņu sugu. Rosinu ziņot par saviem spožās skudras novērojumiem dabas datu dienasgrāmatā internetā – www.dabasdati.lv. Aicinu saglabāt lielus dobumainus kokus un dižkokus, nededzināt un nepielūžņot to dobumus, lai arī vēl pēc otriem simts gadiem pa to raupjo stumbra mizu augšup joprojām varētu doties spožās skudras.

 Kristaps Vilks, Latvijas Entomoloģijas biedrība

Par Gada kukaini 2010

Latvijas Entomoloģijas biedrība par Gada kukaini’ 2010 ir izvēlējusies parasto skudrulīti Thanasimus formicarius, kas Gada titulu ir ieguvis, lai Starptautiskajā bioloģiskās daudzveidības gadā pievērstu sabiedrības uzmanību mežos dzīvojošo kukaiņu dažādībai un to savstarpējām attiecībām. Tas ir īpaši svarīgi tieši tagad, kad Latvijā tik ļoti ir pieaugusi mežu zāģēšanas intensitāte, kas var atstāt paliekošu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Atšķirībā no čemurziežu dižtauriņa pagājušajā gadā un lielā dižkoksngrauža aizpērn, skudrulītis ir pavisam parasta vaboļu suga, tādēļ tas ir viegli novērojams ikvienam vērīgākam dabā gājējam. Parastais skudrulītis ir neliela, 7-10 mm gara vabole ar slaidu, koši krāsotu un maziem matiņiem viscaur klātu ķermeni. Ja rūpīgi ieskatās, tad redzams, ka skudrulītis ir sarkans, taču tam ir liela melna galva, tikpat melni segspārni ar sarkanu pamatni un divām baltām šķērsjoslām. Šāda uzkrītoši kontrastaina krāsojuma dēļ citās zemēs skudrulīšu dzimtas vaboles mēdz dēvēt arī par “raibvabolēm”, bet latvisko nosaukumu tas, domājams, ir ieguvis, pateicoties savai līdzībai ar visiem labi zināmajām rūsganajām mežaskudrām. Vislīdzīgākā ir šo divu kukaiņu uzvedība – abi ir plēsīgi  un nemitīgi atrodas kustībā, jau no agra pavasara skujkoku mežos ložņājot pa koku stumbriem, kritalām, celmiem un pat jau sagatavotu zāģmateriālu rindām, kur meklē dažādus sīkus bezmugurkaulniekus. Skudrulītis pārtiek galvenokārt no mizgraužiem - pieaugusi vabole dzīvo dažus mēnešus un šajā laikā katru dienu var apēst pa vairākiem mizgraužiem. Turpat stumbra virsmas spraugās tiek dētas olas, no kurām izšķīlušies kāpuri arī ir plēsīgi un uzmeklē mizgraužu kāpurus zem mizas, viņu pašu ejās. Tādēļ nav brīnums, ka jau izsenis mežkopji uzskata šo nelielo vaboli par ļoti noderīgu kukaini. Mizgraužu masveida savairošanās laikā skudrulītis nevarēs strauji ierobežot to skaitu, tomēr tas nenoliedzami ir viens no svarīgākajiem mizgraužu dabiskajiem ienaidniekiem. Kādā veidā skudrulītis zina, ka uz konkrētā koka ir atrodami mizgrauži? Izrādās, tas prot atpazīt mizgraužu izdalītās viegli gaistošās vielas feromonus, ko tie izmanto, lai sazinātos savā starpā. Tāpat skudrulītis spēj atpazīt kalstošu koku izdalītās smaržas terpēnus. Tieši uz šādiem novājinātiem un kalstošiem kokiem dzīvo mizgrauži, un skudrulītis tos var veikli atrast.

Turpretī cilvēkiem novājinātus, kalstošus kokus mežā ne vienmēr sākumā ir iespējams tik viegli atpazīt, parasti daudz pamanāmāki ir jau nokaltuši, sausi koki. Ieraugot šādus sausokņus, visbiežāk – egles, bieži tiek nodomāts – tūlīt jāzāģē, jāved prom no meža. Taču mizgrauži šādus kokus visdrīzāk jau ir pametuši, toties to dabiskie ienaidnieki un tostarp skudrulītis gan var vēl tur mitināties. Latvijas Entomoloģijas biedrība šogad stāstīs par šo un citām skudrulīša dzīvesstāsta epizodēm, par to, kā atšķiras kukaiņu savstarpējās attiecības un daudzveidība dabiskā un koksnes ražas iegūšanai apsaimniekotā mežā. Aicinām sūtīt ziņas par skudrulīša novērojumiem portālam dabasdati.lv vai tieši Latvijas Entomoloģijas biedrībai.

Latvijas Entomoloģijas biedrība ir brīvprātīga, zinātniska biedrība, kas apvieno Latvijas un ārvalstu profesionāļus un amatierus, kuri pēta un aizsargā kukaiņus un citus bezmugurkaulniekus. Tās biedri jau kopš 1999. gada nominē Gada kukaiņus un kopš 2008. gada arī citus Gada bezmugurkaulniekus ar mērķi izglītot plašāku sabiedrību.

Kristaps Vilks

Latvijas Entomoloģijas biedrība

Papildus informācija pa epastu: kristaps.vilks@lu.lv