izstādes

Jaunas bērnu darbu izstādes Šlīteres bākā

MAJAS_IZSTADE-574.jpg

Šlīteres bākā jaunumi. Otrajā stāvā par godu Latvijas kukainim 2012 spožajai skudrai izveidota telpiska instalācija „Čakls kā skudra” – liels skudru pūznis un tā iemītnieces skudras. Šo darbu veidojuši bērni no Dundagas bērnu dienas centra Mājas. Skudras ir krāsainas un katrai no tām dots vārds. Dundagas bērni savu veikumu izstāda Šlīteres bākā jau septīto gadu, ik reizes piemeklējot dabai vai novadam aktuālu tēmu.

Pirmo reizi bākā izstādīti Kuldīgas mākslas skolas audzēkņu zīmējumi. Izstāde „Vēro, iepazīsti, uzzīmē” veltīta Moricsalas dabas rezervāta un Latvijas dabas aizsardzības simtgadei un apskatāma bākas ceturtajā stāvā.