Notiks zinātniskā konference „Bioloģiskā daudzveidība NATURA 2000 vietā - Moricsalas dabas rezervātā”

Msala_no-_ezera_Dace_Saamiite.jpg

Š.g. 1. jūnijā Ventspils augstskolā notiks zinātniskā konference „Bioloģiskā daudzveidība NATURA 2000 vietā - Moricsalas dabas rezervātā”. Konferenci rīko Dabas aizsardzības pārvalde un Daugavpils universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta Eiropas Komisijas LIFE programmas finansētā projekta EREMITA MEADOWS ietvaros. Tā veltīta Latvijas dabas aizsardzības 100-ajai gadskārtai un ES LIFE programmas 20 gadu jubilejai.

 Konferencē referēs Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta pētnieki – profesors Māris Laiviņš un Sniedze Laiviņa, kuri devuši lielu ieguldījumu Moricsalas augāja un augšņu izpētē. Profesors Guntis Brūmelis stāstīs par Moricsalas nozīmi meža zinātnē. Daugavpils Universitātes zinātnieki referēs par reto sugu pētījumiem vecākajās Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

 Konferencē referātus prezentēs arī Krievijas dabas zinātnieki, jo Moricsalas dabas rezervāts tika ņemts valsts aizsardzībā 1912. gadā, kad tas bija Cariskās Krievijas Kurzemes guberņas teritorijā. Moricsala tiek uzskatīta par toreizējās Krievijas pirmo aizsargājamo dabas teritoriju.

 Konference norisināsies Ventspils Augstskolā – Inženieru ielā 101a, no plkst. 10.00 līdz 18.00. Konferences telpās būs izstādīta Moricsalas dabas rezervātam veltīta izstāde un Kuldīgas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde „Vēro, iepazīsti, uzzīmē!”, kura tapusi īpaši par godu Latvijas dabas aizsardzības simtgadei.