Sācies konkurss „Ceļojam pa Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām!”

KONK_Celo_Embutes-gravas-2009.jpg

Dabas aizsardzības pārvalde maijā uzsākusi konkursu „Ceļojam pa Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām!”, kas tiek rīkots šogad atzīmējamās Latvijas dabas aizsardzības 100 gadu jubilejas pasākumu ietvaros. Konkurss norisināsies visas vasaras garumā – līdz š.g. 30.augustam.

 Konkursa ietvaros visi interesenti tiek aicināti apceļot Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - nacionālos parkus, dabas parkus, dabas liegumus, aizsargājamo ainavu apvidus un dabas pieminekļus, kā arī dažādus kultūrvēsturiskos objektus un fiksēt tos fotogrāfijās. Apmeklējamo objektu sarakstā iekļautas gan populāras, gan mazpazīstamākas dabas takas un maršruti, dižkoki, alejas, skaistas ainavas un citi interesanti objekti visā Latvijā.  Konkursā var piedalīties gan individuāli, gan ģimeņu un draugu kategorijā.

 Apmeklēto objektu fotogrāfijas aicinām iesūtīt konkursam. Ceļotāji, kas būs fiksējuši vislielāko objektu skaitu, saņems iespēju piedalīties īpašā pasākumā „Diena ar reindžeru” kādā no Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī dažādas balvas no konkursa atbalstītājiem.

 Konkursa mērķi ir veicināt sabiedrības interesi par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī rosināt apceļot un iepazīt šajās teritorijās atrodamās dabas un kultūrvēstures vērtības, tā izprotot aizsargājamo teritoriju būtisko nozīmi dabā.

 Konkursu atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Dabas fonds, Latvijas Dabas muzejs, Gaujas nacionālā parka fonds, muzejs „Andrupenes Lauku sēta” un tūrisma inventāra veikals „Gandrs”.

 Plašāka informācija par konkursu un konkursa nolikums atrodami interneta vietnē www.daba.gov.lv, sadaļā „aktualitātes”.

Rita Jakovļeva
Dabas aizsardzības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste