Gludenā čūska

The animal of the year 2012 – Smooth snake – has been awaken

Gludena_574x281.jpg

Last week in Slītere National Park the animal of the year 2012 – Smooth snake Coronella austriaca has been waken up. Here is the largest known deposit of this species in Latvia.

Within Bažu bog strictly protected territory on the southern slopes of kangari snakes come out to enjoy the warm sun. The snake decided to escape from the intrusive photographer in the tree. It quickly climbed up the pine tree few meters high. Seeing that it was clear that smooth snakes sometimes climb up the trees for small bird nests looking for game (large insects, chicks, eggs, rodent lairs, etc.) and obviously sometimes tree is the only place to run from chaser. It is known that Grass snake also is good tree climber. However, no one should worry about this, as the only poisonous snake, Viper, don’t climb trees.

httpv://www.youtube.com/watch?v=SO9H6h5IQr0

Zoologist Vilnis Skuja

Photo and video: Vilnis Skuja

Slīterē modies gada dzīvnieks 2012 - gludenā čūska!

J120416_KRA_gludena_cuska.jpg

Pagājušajā nedēļā Slīteres nacionālajā parkā pamodies Latvijas gada dzīvnieks 2012 - gludenā čūska Coronella austriaca. Slīteres nacionālajā parkā atrodas lielākā zināmā šīs sugas atradne Latvijā.

Bažu purva rezervāta zonā priedēm apaugušo kangaru dienvidu nogāzes ir saules sasildītas un čūskas, pēc pusgadu ilga ziemas miega, izbauda siltos Saules starus. Čūska no uzmācīgā fotogrāfa nolēma patverties kokā. Tā dažās minūtēs uzkāpa vertikāli augošā priedē vairāku metru augstumā. Noraugoties tajā, cik meistarīgi čūska to dara, kļūst skaidrs, ka gludenās čūskas šad un tad apmeklē zemu novietotus koku dobumus un mazputniņu ligzdas, meklējot medījumu (lielos kukaiņus, putnu mazuļus, olas, peļveidīgo grauzēju migas u.c.) un acīmredzot, reizēm koks ir vieta, kur patverties no vajātāja. Zināms, ka arī zalktis ir labs kokā kāpējs. Mežā gājējiem nevajadzētu satraukties, jo mūsu vienīgā indīgā čūska -- odze, kokos nekāpj.

httpv://www.youtube.com/watch?v=SO9H6h5IQr0

Vilnis Skuja, zoologs

Autora foto un video