noteicējs

Noteicējs "Iepazīsim jūras piekrasti!"

spalv01.jpg

Klajā laists jūras piekrastes augu un dzīvnieku noteicējs "Iepazīsim jūras piekrasti!". Tas palīdzēs atpazīt biežāk sastopamās sugas Baltijas jūras krastā. Šī ērti lietojamā, pret laikapstākļiem izturīgā kabatas formāta grāmatiņa domāta gan patstāvīgai dabas izziņai, gan pārgājienam kopā ar gidu.  Aicinām iepazīt Baltijas jūras piekrasti un tās dabas vērtības – augu un dzīvnieku sugas, kas, pakļautas pastāvīgai viļņu un vēja iedarbībai, lieliski pielāgojušās dzīvei mūžam mainīgos un ziemeļnieciski skarbos apstākļos. Daudzveidīgo jūras piekrasti  Slīteres nacionālā parka teritorijā ir maz skārusi cilvēka darbība. Tā ir mājvieta daudzām ne tikai Latvijas, bet arī visas Eiropas retajām un izzūdošajām sugām. Noteicējā iekļauti raksturīgākie jūras krastā, embrionālajās kāpās, priekškāpās un pelēkajās kāpās sastopamie floras un faunas pārstāvji, kā arī dabas elementi. Izdevumu sagatavojusi Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģiona administrācija, īstenojot projektu “Baltijas Zaļā josta". [download id="89"]