Uzstādītas robežzīmes aizsargājamām dabas teritorijām

Uz Ventspils novada dabas liegumu "Klāņu purvs", "Platenes purvs", "Užava" un dabas pieminekļa "Staldzenes stāvkrasts" robežām uzstādītas jaunas informatīvās zīmes aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai. Teritoriju robežu apzīmēšanu veica Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres nacionālā parka administrācijas vides inspektori sadarbībā ar Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts meži" Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Rindas, Mētru un Ventas iecirkņu vadītājiem.

Kopš šā gada jūnija visu aizsargājamo dabas teritoriju uzraudzība nodota Vides ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldei. Slīteres nacionālā parka administrācija ir tās teritoriālā stuktūrvienība Ziemeļkurzemē. Lielākā daļa aizsargājamo dabas teritoriju ir meža zemes, kuras ir Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts meži" īpašums. Tāpēc dabas aizsardzības prasību nodrošināšana šajās teritorijās notiek ciešā abu iestāžu sadarbībā.

Foto: Ozollapa uz dabas lieguma "Klāņu purvs" robežas