Ģeogrāfijas studenta Ērika studiju prakse Slīterē

Ēriks Zahtlēbers (Erik Sachtleber), ģeogrāfijas students no Ķīles universitātes, savu studiju praksi iziet Slīteres nacionālajā parkā. Ērikam ir 23 gadi, viņš ir guvis pieredzi darbā ar skolēniem dabas aizsardzības jomā, vadot ekskursijas Vatu jūras plūdmaiņu zonā - īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Vācijas ziemeļos. Citā pasaules malā - Āfrikas valstī Ganā - Ēriks strādājis ar bērniem skolās, lai mudinātu pievērst uzmanību vides aizsardzībai, kas šajā valstī ir visai bēdīgā stāvoklī.Esot šeit, Slīterē, Ēriks palīdz dabas pētniekiem apsekot pārnadžu dabiskās barošanās vietas, kas ir viena no dzīvnieku uzskaites metodēm, piedalās Mazbānīša dabas takas ierīkošanas darbā, dara citus darbus. Ēriks labprāt stāsta par sevi, tāpēc šodien viņš viesojās pie Dundagas vidusskolas vecāko klašu jauniešiem. Vienas mācību stundas laikā Latvijas jaunieši guva ieskatu Ērika pieredzē - gan skolas gaitās, gan dienestā pēc skolas beigšanas, gan profesijas izvēlē, studējot ģeogrāfiju Ķīles universitātē. Par saviem piedzīvojumiem Slīterē viņš raksta blogu vāciski.