Klajā laistas jaunās „Slīteres nacionālā parka Ziņas”

Lūk, jaunās „Slīteres nacionālā parka Ziņas”, šoreiz – ceļvedis ceļotājiem Dundagas novada dabā un kultūrā. Avīze apjomīgāka nekā ierasts – 16 lapaspuses. Izdevumā netrūkst lasāmu rakstu,  glītu fotogrāfiju, vidējā atvērumā - konspektīvs  Dundagas novada apceļošanas maršrutu un 2011. gada pasākumu apkopojums, uz pēdējā vāka - Dundagas novada karte. Avīze tapusi ar Baltijas jūra reģiona programmas projekta „Baltijas Zaļā josta” finansiālu atbalstu, sadarbojoties Dabas aizsardzības pārvaldei, Latvijas lauku tūrisma  asociācijai „Lauku ceļotājs” un Dundagas novada domes tūrisma informācijas centram. Avīzes pirmā puse veltīta Slīteres nacionālā parka dabas mantojumam. Latvijas putnu „guru” Māris Strazds dalās pārdomās par Slīteres nacionālā parka unikalitāti, kuras novērtēšana prasa trenētu aci, lai atšķirtu „akmentiņu no dimanta”. Dabas aizsardzības speciāliste, zooloģe Ina Brauna stāsta par nacionālā parka piedāvājumu dabas izziņas jomā. Tur pat arī noderīgi padomi, dodoties dabā, kā arī Vācijas  dabas žurnālistes un ģeogrāfijas profesora augstais vērtējums Slīteres nacionālajam parkam. Tas pamudinājis žurnālisti izvēlēties šo teritoriju populārzinātniskas filmas uzņemšanai, bet Ķīles universitātes profesoru – šeit realizēt Baltijas jūras reģiona projektu „Baltijas Zaļā josta”. Avīzē lasāmi botāniķes Ilzes Rērihas, zoologa Viļņa Skujas, ornitologa Helmuta Hofmaņa un entomologa Kristapa Vilka stāsti  par dzīvnieku un augu dzīvi.

Tālāk – par novada kultūras mantojumu gan piekrastes zvejniekciemos, gan tā centrā – Dundagā. Šoreiz lasām par tradicionālajiem, lībiešu ciemos vēl joprojām atrodamajiem žogiem, dažādi veidotiem, savādi nosauktiem – sklandu, riķu, zedeņu. Kolkā Līvu centrā Kūolka saimnieko Mārīte Zandberga. Tur savākti 19. un 20. gadsimta lībiešu saimniecību sadzīves priekšmeti un darbarīki. Šī muzeja un Hausmaņu ģimenes muzeja krājumi „Purvziedos” Vaidē kopā ar saimnieku personību savdabību ļauj sajust novada saknes. Lībiešu savienības jaunais priekšstāvis Dāvis Stalts un novadpētniece Baiba Šuvcāne pauž katrs savu redzējumu par savas tautas nākotni. Pa Dundagu no senlaikiem līdz mūsdienām izvadā Alanda Pūliņa un Baiba Dūda.

Ziņu „odziņa”  - Latvijas sabiedrībā atpazīstamu, cienījamu cilvēku teiktais par labo un skaisto, pavadot vasaras novadā starp Dižjūru un Mazjūru.

Un visbeidzot – jau tagad varam sākt plānot katrs savu vasaru, jo 2011. gada 4. un 5. jūnijā, Slīteres ceļotāju dienās, Dundagas novadā būs ko darīt. Sastādi piedzīvojumu programmu, izvēloties starp 17 maršrutiem, 11 praktiskajām darbnīcām, iepērcies tirdziņā, baudi kurzemnieku ēdienus, esi klāt Kurzemes dziesmu dienā ar svētku gājienu, koncertiem un zaļumballi!

Avīze ir bezmaksas, šobrīd pieejama Dundagas novada tūrisma informācijas centrā. [download id="84"]