Slīteres nacionālais parks izstādē Balttour 2011

18.starptautiskajā tūrisma izstādē - gadatirgū Balttour 2011 no 11. līdz 13.februārim līdzās citiem tūrisma veidiem tika daudzināts arī dabas tūrisms Latvijas  īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Latvijas lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" stendā liela vieta bija atvēlēta Slīteres, Ķemeru un Rāznas nacionālajam parkam kā ceļojuma galamērķim. Cilvēki interesējās par ceļojumu maršrutiem pa nacionālajiem parkiem ar auto, velosipēdu, laivu vai kājām, kas aprakstīti vienkāršās, bet saturīgās maršrutu lapās. Jaunākie no maršrutiem ir „Mazbānīša dabas taka” un „Augi jūras piekrastē” Slīteres nacionālajā parkā.  Piekrišana bijusi arī avīzei "Slīteres nacionālā parka ziņas ceļotājiem", kuru Dabas aizsardzības pārvalde izdevusi ar projekta "Baltijas Zaļā josta" palīdzību. Tajā atrodama aktuāla informācija par gaidāmajām Slīteres ceļotāju dienām, kas notiks jūnija sākumā. Sarunās ar gadatirgus apmeklētājiem pieminēta arī pērnā gada Slīteres ceļotāju diena, stāsta Lauku ceļotāja darbinieces. Īpaši ieinteresētie izstādes apmeklētāji saņēma brošūru Slīteres ceļvedis, kas būs lielisks palīgs dodoties uz šo Ziemeļkurzemes dabas svētnīcu. Balva par aizpildītu aptaujas anketu bija 2011. gada kalendārs „Slītere aicina”.