Briologu semināra laikā Latvijā atklāj četras jaunas sūnu sugas

file40030395_e06666dc.jpg

No 31. jūlija līdz 7. augustam Slīteres nacionālajā parkā pirmo reizi notika starptautisks brioloģijas seminārs, kas veltīts sūnu sistemātikas un ekoloģijas jautājumiem, un tā laikā atklātas četras Latvijā līdz šim nezināmas sūnu sugas, informē Latvijas Universitāte (LU)."Seminārā ne vien klausījāmies lekcijas, bet arī pievērsām uzmanību ļoti sīkām sūnām, kas ir aptuveni vienu centimetru lielas. Rezultātā varam lepoties ar to, ka semināra laikā atklājām četras jaunas sūnu sugas Latvijai: Bryum tenuisetum, Bryum violaceum, Bryum klinggraeffii un Dicranella staphylina," atklāj semināra organizatore LU Bioloģijas fakultātes Botānikas un ekoloģijas katedras jaunā pētniece Anna Mežaka. "Tā kā briologu skolu skaits pasaulē aizvien turpina samazināties, tad aizvadīto starptautisko semināru varam saukt par sūnu zinātnes meistarklasi. Latvijas briologiem tas deva iespēju gūt pieredzi no sūnaugu speciālistiem, kuri veic pētījumus visā pasaulē, turpretī britu speciālisti bija patīkami pārsteigti par atšķirīgo Latvijas dabu un par labo biotopu aizsardzību Slīteres nacionālajā parkā."

Piecu ekspedīciju laikā briologi apmainījās ar pieredzi īpaši sīku aknu un lapu sūnu un antocerotu identificēšanā. Katra semināra diena bija veltīta konkrētai tēmai un biotopam, ļaujot izpētīt jūras piekrastes biotopus, lapu koku nogāžu mežus Slīteres Zilajos kalnos un smilšakmens atsegumus, Pēterezera vigu, Moricsalu, kā arī ruderālos biotopus un grants karjerus.

"Sūnas ir vecākie sauszemes augi pasaulē un sūnu kūdra ir vērtīga gan kā kurināmais, gan derīga dārzkopībā. Turklāt sūnas darbojas kā mitruma uzturētājs augsnē, ūdens adsorbents, un ir mājvieta daudziem bezmugurkauliniekiem, aļģēm un sēnēm. Pie tam atsevišķas sūnu sugas ir labi biotopu un piesārņojuma indikatori," skaidro LU Bioloģijas fakultātes Botānikas un ekoloģijas katedras pētniece brioloģe Ligita Liepiņa, pamatojot nepieciešamību pētīt brioloģijas jautājumus.

Seminārs pulcēja Latvijas briologus un Lielbritānijas un Īrijas vadošos sūnu speciālistus. Tāpat seminārā piedalījās Deivids G. Longs (David G. Long), kurš zināms kā pasaules vadošais speciālists aknu sūnu sistemātikā, augstu novērtējot biotopu aizsardzības sistēmu Latvijā un atšķirīgos biotopus.

Šāda veida seminārs, kas tika veltīts tikai brioloģijas jautājumiem, Latvijā notika pirmo reizi. Pārpublicēts no www.delfi.lv