Eiropas Kultūras mantojuma dienu pasākums pie Šlīteres bākas

Dabas aizsardzības pārvalde 8. septembrī piedalījās Eiropas kultūras mantojuma dienu 2012 norisēs ar izglītojošu pasākumu Slīteres nacionālā parka Šlīteres bākā. Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienas veltītas Baltijas jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu kultūras mantojumam. Pasākumu apmeklēja aptuveni 50 interesentu.

Bākas pagalma karoga mastā plīvoja Eiropas kultūras mantojuma karogs, bērni iesaistījās radošo darbnīcu aktivitātēs, bet pieaugušie vēroja videoklipus „Ieraugi jūru”, lai spētu atbildēt uz testa jautājumiem par Baltijas jūras ekoloģiju un nopelnīt vietējo iedzīvotāju atmiņu stāstu grāmatu „Lībieši Ziemeļkurzemes ainavā” vai noteicēju „Iepazīsim jūras piekrasti”, kuras pērn izdeva Dabas aizsardzības pārvalde.

 „Steķi Dundagas novadā – piestātne laivām un atmiņām” - tāda bija Dundagas novada, kurā atrodas Slīteres nacionālais parks, Mantojuma dienu tēma, bet Šlīteres bāka savukārt bija viens no šo dienu atvērtajiem objektiem, starp aptuveni 30 citiem pasākumiem un objektiem Latvijas pilētās un ciematos. Steķus Ziemeļkurzemes piekrastē būvēja ne tikai, lai laivām būtu kur piestāt, bet arī kā jūras mēslu savākšanas ietaisi. Jūras mēsli jeb muda allaž bijusi nozīmīgi zvejnieku saimniecību dārzu un lauku mēslošanai. Pasākumā pie Šlīteres bākas apmeklētāji uzzināja vairāk par augiem un dzīvniekiem, kas ir jūras mēslu sastāvā. Brūnaļģes, zaļaļģes, sārtaļģes, dažādas gliemenes, kuru dzīves vieta ir Baltijas jūra, ir augi un dzīvnieki, par kuriem zinām tik maz! Taču tie ir nozīmīga barības ķēdes sastāvdaļa, no kuras atkarīgs zivju lomu lielums zvejnieku tīklos, jūrā ziemojošo putnu ēdienkarte un arī piekrastes iedzīvotāju dārzu auglība.

 Saudzēsim mūsu vienīgo un kopīgo Baltijas jūru!

Pasākumu atbalsta LEADER līdzfinansētais projekts”"Ceļojošā dabas klase”- mobils, interaktīvs dabas izziņas nodarbību aprīkojums”.