Noslēdzies konkurss „Ceļojam pa Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām!”

KONK_Celo_Embutes-gravas-2009_1.jpg

Šobrīd noslēdzies Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotais konkurss „Ceļojam pa Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām!”, kas norisinājās no 2012. gada 1. maija līdz 30. augustam. Tā mērķis bija veicināt sabiedrības interesi par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADT) un izpratni par to nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā, kā arī rosināt sabiedrību apceļot un iepazīt Latvijas ĪADT atrodamās dabas un kultūrvēstures vērtības.

 Konkursa dalībnieki tika aicināti apceļot Latvijas ĪADT - nacionālos parkus, dabas parkus, populāras un mazpazīstamākas dabas takas un maršrutus, dižkokus, alejas, skaistas ainavas un citus interesantus dabas un kultūrvēstures objektus visā Latvijā. Konkursa uzdevums bija nofotografēt līdz 100 atšķirīgu dabas un kultūrvēstures objektu, kas atrodas dažādās vietās. Par katru apmeklēto un atbilstoši nofotografētu objektu dalībnieki ieguva 1 punktu. Par konkursa uzvarētajiem tika atzīti tie dalībnieki, kuri līdz konkursa noslēgumam bija savākuši vislielāko punktu skaitu, t.i. apmeklējuši vislielāko konkursa objektu skaitu un iesūtījuši par katru no tiem fotogrāfiju, atbilstoši objekta fotografēšanas aprakstam un konkursa formālajiem kritērijiem.

 Kategorijā „Ceļo individuāli”

  • dalīto 1. vietu iegūst Anda Ādamsone un Modris Bērzonis ar iegūtiem 100 punktiem.
  • 2. vietu iegūst Zaiga Brača ar iegūtiem 86 punktiem.

Kategorijā „Ceļo ģimene”

  • 1. vietu iegūst Medņu ģimene ar iegūtiem 98 punktiem.
  • 2. vietu iegūst Jirjenu ģimene ar iegūtiem 97 punktiem.
  • 3. vietu iegūst Bundzenu ģimene ar iegūtajiem 74 punktiem.

Daži no konkursa laureātiem visas vasaras garumā apceļoja visus 100 konkursa dabas un kultūrvēstures objektus.

Dabas aizsardzības pārvalde izsaka pateicību visiem konkursa dalībniekiem un arīdzan atbalstītājiem - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Latvijas Dabas fondam, SIA "Gandrs", Latvijas Dabas muzejam, Gaujas nacionālā parka fondam un muzejam „Andrupenes lauku sēta”.

 Rita Jakovļeva

Dabas aizsardzības pārvaldes

sabiedrisko attiecību speciāliste