18. novembrī Kolkas tautas namā

18. novembrī Kolkas tautas namā

Plkst. 19.00 svētku sarīkojums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai un Līvu karoga svētkiem.

Dundagas novada domes un Kolkas ciema valdes apbalvojumu pasniegšana.

Kolkas pašdarbības kolektīvu un Ivo Fomina koncerts.

Plkst. 22.00 balli spēlē Indra un Modris. Ieeja Ls 2,00.

No plkst. 18.00 darbosies kafejnīca «Jaunliepas».