Veikta meža ceļu sezonālo barjeru uzstādīšana uz meža ceļiem dabas liegumā Ances purvi un meži

Biedrība “Zaļā doma” Latvijas vides aizsardzības fonda finansētajā projekta “Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna ieviešana”” ietvaros 2018. gada augustā uzstādījusi astoņas barjeras saskaņā ar dabas aizsardzības plāna rekomendācijām.

Dabas lieguma “Ances purvi un meži” lielais meža masīvs un purvi ar mežainām salām ir vieta, kur atrastas īpaši aizsargājamo plēsīgo putnu apdzīvotas ligzdas, kā arī ir viena no izcilākajām medņu riestu teritorijām Kurzemē. Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plānā tāpēc ir paredzēts veikt putnu aizsardzības pasākumus – sezonāli no 1. janvāra līdz 1. jūlijam slēgt meža masīvā esošos meža ceļus ar barjerām, kuras nepieciešamības (operatīva darbība, piemēram, ugunsgrēks) gadījumā meža darbinieki var atvērt, taču teritorijas apmeklētāji pārvietojas kājām, nevis ar automašīnām.

barjera.jpg