vasara

Bažu purva putni

Bažu purvs ir Slīteres nacionālā parka lielākais purvs. Purva platība ir 1880ha, tas atrodas netālu no Kolkasraga. 1992. gadā Bažu purvā plosījās liels ugunsgrēks, nodega apmēram 3000ha liela platība, radot daudz klajāku ainavu nekā iepriekš. Radās daudz jaunu mājvietu dažādām putnu sugām. [nggallery id=16]

The Black Redstart – highlander living in Latvia.

M_erickins_KMillers.jpg

The Black Redstart Phoenicurus ochruros

Black Redstart in Europe lives mostly in high mountain regions – in rock cracks, niches, ruins etc., but in Latvia this sparrow-like bird lives in settlements, new buildings, and ruins, under the roof and stone layers. Female starts to build its nest in May where it lays 3-6 eggs. There can be two lays in one year. Both of the parents feed their chicks with different insects. Chicks leave their nest although they are not able to fly. Black Redstart is migrating bird which spends winter in Southwest Europe. More than 1000 Black Redstart pairs nest in Latvia.

Distribution of Black Redstart in Latvia. Squares show places where this species have been found. Latvian Breeding Bird Atlas (2000-2004) data. © Latvian Ornithological Society.

In the video material you will be able to see nest of Black Redstart which is built in old Swallow Hirundo rustica nest. Parents are feeding their chicks until just before leaving the nest it is visited by some guest...

One of nature laws are that only the strongest and experienced can survive. There are many bird and animal species that like to improve their diet with eggs and even bird chicks, in this case it is Magpie Pica pica, which takes the advantage of well fed, unprotected Black Redstart chicks that are very easy meal. Each and every animal tries to get as qualitative food as possible using minimal energy.

Melnais erickiņš – Latvijā ligzdojošs kalnietis!

M_erickins_KMillers.jpg

Daudzviet Eiropā melnais erickiņš Phoenicurus ochruros ligzdo augstkalnu rajonos - klinšu spraugās, nišās, drupās u.c., bet Latvijā šis zvirbuļa lieluma putns dzīvo apdzīvotās vietās jaunbūvēs, ēku drupās, pažobelēs arī akmeņu kaudzēs. Jau maijā mātīte sāk būvēt ligzdu, kur iedēj 3-6 olas. Vienā gadā var būt divi dējumi. Mazuļus ar dažādiem kukainīšiem baro abi vecāki. Cālīši ligzdu pamet vēl nemācēdami lidot. Melnais erickiņš ir migrants, kurš ziemo DR Eiropā. Latvijā ligzdo vairāk kā 1000 pāru melno erickiņu.

Video materiālā redzēsiet melnā erickiņa ligzdu, kas būvēta uz vecas bezdelīgas Hirundo rustica ligzdas. Vecāki baros mazuļus līdz brīdim, kad neilgi pirms mazuļu izlidošanas ligzdu apmeklēs kāds ciemiņš...

Viens no dabas likumiem ir, ka izdzīvo pieredzējušākais un veiksmīgākais. Dabā ir daudzas putnu un zvēru sugas, kuras labprāt savu ēdienkarti papildina ar putnu olām un arī mazuļiem, šajā gadījumā tā ir žagata Pica pica, kurai labi baroti, neaizsargāti erickiņa mazuļi ir ļoti ērta barība. Dabā visi izmanto shēmu – iegūt pēc iespējas kvalitatīvu barību izmantojot minimālus enerģijas resursus.

Pie dabas – ar mīlestību!

stirnaDabas aizsardzības pārvaldes Slīteres nacionālā parka administrācija informē, par pagājušajā gadā jau medijos izskanējušo gadījumu, kad 27. jūnijā, Slīteres nacionālā parka teritorijā, netālu no Kolkas, malu medībās aizturēti malu mednieki, kas nošāvuši stirnu kazu. Jāpiemin, ka Slīteres nacionālā parka administrācijas inspektori, ierodoties uz notikuma vietu, veikuši operatīvu malu mednieku aizturēšanu, iesaistot arī Valsts Policijas pārstāvjus. Tieši Slīteres nacionālā parka administrācijas un tiesībsargājošo iestāžu sekmīga sadarbība nesusi rezultātus - 2010. gada janvāra nogalē Talsu rajona tiesa vainīgo personu sodīja ar nosacītu brīvības atņemšanu un piedzina par labu valstij Ls 1728,00. Dārgi par 10kg medījuma gaļas! Taču tā ir viena medaļas puse, ja paskatās no citas puses, jauns cilvēks ieguvis neglītu ierakstu savā biogrāfijā, kurš noteikti atsauksies turpmākajās dzīves gaitās, it sevišķi zinot, ka jauneklis sapņo par kuģošanu tālās jūrās. stirna ar mazuliDabas aizsardzības pārvaldes Slīteres nacionālā parka administrācija norāda, ka nelikumīgas medības ir nopietns pārkāpums, par kuru persona var tikt saukta pie kriminālatbildības. Konkrētais gadījums īpaši izceļams, jo laiks, kad nomedīta stirnu kaza – jūnija beigas ir periods, kad stirnu kazas laiž pasaulē mazuļus, līdz ar to ne tikai nomedītā stirnu māte, bet arī tās bērni lemti bojāejai. Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka kopumā Dabas aizsardzības pārvaldes un tās struktūrvienību inspektori 2009. gada laikā veikuši 4487 normatīvo aktu ievērošanas pārbaudes, tai skaitā 196 savvaļas dzīvnieku aizsardzības prasību un medību un noteikumu ievērošanas pārbaudes. Kopumā dabai noteikto zaudējumu apmērs sastāda Ls 6623,00. 12 gadījumos pārkāpumu lietas nodotas Valsts Policijai krimināllietu ierosināšanai.

Dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka dabas inspektori ir aktīvi un uzticētos pienākumus veic regulāri visās sezonās. Līdz ar to aicina pirms nelikumīgu darbību uzsākšanas izvērtēt iespējamās sekas, jo vienmēr ir jābūt gataviem sajust uz sava pleca dabas inspektora maigo plaukstas smagumu.

Raits Čakstiņš, Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres nacionālā parka administrācijas direktora vietnieks