putni

Die jungen Störche von Slitere lernen zu fliegen

current1.jpg

Der Sommer ist voll im Gange. Davon zeugen nicht nur die abgemähten Wiesen und die gelben Getreidefelder sondern auch die Stimmen der Vögel. Man hört nicht mehr den Kuckuck, die Schnarre und die Nachtigall. Nur Hausschwalben und Schwalben versuchen ihren Jünglingen das Leben lautstark beizubringen. Die jungen Weißstörche von Slitere müssen auch nicht mehr in ihrem Nest, das nun für die ganze Welt zu sehen ist,  gewärmt und beaufsichtigt werden. Schon bald werden sie ihr Nest verlassen und ihr Glück bei der Jagd versuchen. Lassen Sie uns zusammen sehen, wie der erste Sprung ins Ungewisse verlaufen wird!

Symbols of nations in shallow ditch

IMG_9335_.jpg

People always have tried to adjust environment to their needs. Look around – how many things you see are not transformed and affected by human activities? We tried make fields, forests, and water courses easy of access and use. Forests became clearances, wetland were dike. In the video you see shallow ditch that is an appropriate habitat for different bird species.
People sing songs about birds, mimic them in dance, and even design of aircraft wings are made after bird wings. Countries in whole world nominate birds are their national bird out of respect for almost 50 years. In the movie we can see a few of them – White Wagtail Motacilla alba – national bird of Latvia, European Robin Erithacus rubecula – “royal bird” of Great Britain, Common Blackbird Turdus merula – symbol of Sweden. European Magpie Pica pica cousin Formosan Blue Magpie has been nominated the national bird of Taiwan, while other Korean Magpie is the symbol of South Korea. Only Common Redstart Phoenicurus phoenicurus for now is without “nationality”.

httpv://www.youtube.com/watch?v=8EYZ6UMYkGM

Nāciju simboli seklā grāvī

IMG_9335_.jpg

Cilvēki vienmēr ir centušies pielāgot apkārtējo vidi savām vajadzībām. Paverieties apkārt - cik no tā, ko redzat ir nepārveidots un cilvēku darbības rezultātā neietekmēts? Gan laukus, gan mežus, gan ūdensteces esam centušies veidot mums ērtāk pieejamus un izmantojamus. Meži pārtapa līdumos, mitraines nosusināja grāvji. Filmiņā redzams krūmiem aizaudzis, sekls grāvis – tieši šāda mākslīga ainava ir visnotaļ piemērota dzīvotne dažādām putnu sugām.

Putni visā Pasaulē saista cilvēku uzmanību, tos apdzied dziesmās, atdarina dejās, lidaparātos aizgūts putnu spārna dizains.  Aiz cieņas pret putniem jau teju 50 gadus visā Pasaulē valstis nominē  katra savu nacionālo putnu. Filmiņā redzam dažus no tiem  - balto cielavu Motacilla alba - Latvijas nacionālo putnu; sarkanrīklīti Erithacus rubecula - Lielbritānijas „karalisko putnu”;  melno meža strazdu Turdus merula - Zviedrijas simbolu un žagatu Pica pica, kuras Āzijas radiniece – Taivānas zilā žagata ir iecelta par Taivānas nacionālo putnu, taču cita - Korejas žagata ir Dienvidkorejas simbols. Vienīgi erickiņš Phoenicurus phoenicurus pagaidām ir bez „valsts piederības”.

httpv://www.youtube.com/watch?v=8EYZ6UMYkGM

Tawny Owl - bird of the year

meza-puce_pinkens.jpg

Tawny Owl Strix aluco is the bird of the year 2011 in Latvia. It is the most common owl in Latvia. Although, there is word ‘forest’ in Latvian in its name, you may see it more often in parks, avenues or graveyards, as there are more great trees with appropriate holes for this bird. This is the 16th year when bird of the year is determined in Latvia. Usually rare and specially protected bird species owns this title, however, this year one of the most common nocturnal birds in Latvia was chosen to draw attention to its lifestyle and thus help it return to its home - forest as United Nations General Assembly declared 2011 as the International Year of Forests. Campaign organizer Latvian Ornithological Society (BirdLife Partner) in cooperation with Nature Conservation Agency invite everybody to make and place artificial tree holes – bird-houses.

Harsh and snowy winters make it very hard for owls to find food as the thick snow with crust keeps mouse-like rodents safe from their claws. Winter like that was in year 2009/2010 when weak or already dead owls were find in many towns or forests in Latvia.

If you find seemingly fearless owl, at this time of the year, carefully, trying to avoid their sharp claws, put this animal in a fir-tree where it cannot be caught by dogs or cats and it can’t be seen by crows – they don’t like nocturnal birds.

However, if you find owl chicks in summer, you must not take them with you trying to “save” them. You have to remember that young owls leave their nest (tree hole) before they have learned how to fly, so the best that you can do is put this frustrated young bird on some bigger branch. Parents are somewhere near, watching you.

"Wolfsvögel"

krauklis.jpg

Die Inuit gaben ihnen den Beinamen "Wolfsvögel", weil sie mit Wölfen kooperieren. Sie reagieren auf Wolfsgeheul, zeigen ihnen mögliche Beute, während die Wölfe den Rufen folgen. Die Rede ist von Raben.

Der Winter ist die Zeit des Kampfes ums Überleben, die Tiere müssen sich tiefem Schnee, Frost und kurzen Tagen anpassen. Die Raben sind da keine Ausnahme, auch sie müssen kalte Nächte überstehen. Hierzu benötigen sie mindestens 200g Fleisch am Tag. Da Raben große Vögel sind - sie erreichen ein maximal Gewicht von um und bei einem Kilogramm - können sie aber bis zu drei Tage ohne Nahrung überstehen.
Ihre Nahrung finden sie, indem sie kreuz und quer durch den Wald fliegen und dabei jedes Stück ihres Territoriums nach etwas Fressbarem absuchen - in Lettland können diese Territorien bis zu 15Km² für ein Paar werden.
Wenn sie etwas gefunden haben, dann müssen sie es großen Raubtieren zeigen, weil sie nicht es von allein nicht schaffen, die Haut von großen Tieren zu durchdringen. Diese Kooperation hat Vorteile für beide Seiten.

Sozialverhalten der Raben untereinander

Soziales Verhalten hilft, auch dem Schwächsten und Jüngstem Vogel zu überleben. Sie haben bis zum Alter von vier, bezieheungsweise sechs Jahren kein eigenes Territorium. Daher leben sie in kleinen Gruppen, deren Anzahl sich stets verändern kann. Wenn sie dazu bereit sind, dann bilden sie Paare und verlassen die Gruppe, wobei sie dann nciht zwangsläufig ein eigenes Revier besitzen, und von daher meist weiter Gebiete nach Nahrung absuchen

Wenn ein großes Beutestück im Revier eines adulten Rabenpaares liegt, dann verscheuchen sie andere Raben nicht unbedingt, allerdings bestehen sie auf ihrem Anspruch und weisen jüngere Paare auf ihre niederen Plätze. Alte Raben heben ihre "Augenbrauen" und plustern ihr Gefieder auf. Raben reagieren vor allem auf Geschlechtsgenossen sehr aggressiv, mit einem fremden Raben des anderen Geschlechts können sie sich hingegen besser arrangieren.

In diesem Film werden Sie sehen, dass Raben keine Elstern verjagen, weil genügend Nahrung vorhanden ist. Trotzdem reagieren die Elstern sehr vorsichtig, um nicht doch etwa angegriffen zu werden - aber sehen sie selbst:

httpv://www.youtube.com/watch?v=qY05C2xFHAI

Meža pūce - 2011. gada putns

Par 2011. gada putnu Latvijā ir nominēta meža pūce Strix aluco. Tā ir visbiežāk sastopamā Latvijas pūce. Lai arī sugas nosaukumā ir minēts vārds „mežs”, tur sastapt pūci varēsiet retāk nekā parkos, alejās vai kapos, jo šajās vietās ir daudz vairāk lielu dimensiju koku ar piemērotiem dobumiem. Šis ir sešpadsmitais gads, kad Latvijā tiek nominēts gada putns. Kā uzsver Latvijas ornitoloģijas biedrības  valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus – gada putna akciju laikā līdz šim uzmanība visbiežāk pievērsta retiem un īpaši aizsargājamiem putniem, taču šogad par gada putnu izvēlēts viens no parastākajiem naktsputniem, lai liktu cilvēkiem aizdomāties, kāpēc meža pūcei bieži vien nav vietas mūsu mežos, un ANO pasludinātajā Starptautiskajā mežu gadā aicinātu palīdzēt meža pūcei atgriezties mājās - mežā. Akcijas organizatori Latvijas Ornitoloģijas biedrība sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi aicina sabiedrību gatavot un izvietot mākslīgus koku dobumus – pūču būrus.

Bargās un sniegotās ziemās pūcēm ir grūti sagādāt pārtiku, jo biezais, nereti ar sērsnas kārtu klātais sniegs neļauj piekļūt peļveidīgajiem grauzējiem, kuri omulīgi pavada ziemu zem sniega. Tieši šāda ziema bija 2009./2010. gadā, kad daudzviet Latvijas pilsētās un mežos tika atrastas novārgušas vai jau nobeigušās pūces.

Ziemā, atrodot šādu šķietami bezbailīgu pūci, vislabāk, uzmanoties no pūces nagiem, novietojiet dzīvnieku kādā eglē, kur tam netiek klāt suņi, kaķi un tas nav uzkrītoši redzams vārnveidīgajiem putniem- tiem ļoti nepatīk nakts putni.

Savukārt vasarā, ja gadās uziet pūču mazuļus tos nekādā gadījumā nevajadzētu nekur nest un „glābt”.  Jāatceras, ka pūču mazuļi ligzdu (koka dobumu) atstāj pirms iemācās lidot, tāpēc labākais, ko šādos gadījumos var darīt ir pūcēnus uzcelt kāda koka zarā. Pūcēnu vecāki ir turpat tuvumā un vēro jūs!

Red Phalarope – visitor from Tundra

302_crop_150x150_puslitis.jpg

Red Phalarope Phalaropus fulicarius were seen several days at Kolka cape. It is a wading bird which has been observed only six times in Latvia. This bird species nest in Arctic regions while winter they spend in southern hemisphere. It has reached Latvia mistakenly as normally their migration path is further away from our country. Peculiar is their feeding method – while swimming they circle around in the water making swirls that bring up different invertebrates they feed on.They return to their nesting places in late May and lay four sometimes three eggs in simple small pit on the coast of a lake. What is interesting that about three weeks only male Red Phalarope brood. Even later when chicks are hatched, male is the one to lead them in big world.

In the video material it can be seen that while swimming among waves it feed on different invertebrates, only this time sea itself mixes water and seaweed. Little bird only has to pick it up.

httpv://www.youtube.com/watch?v=Rooiw56fsfE

Tundras ciemiņš - platknābja pūslītis

Vairākas dienas Kolkasragā varēja vērot platknābja pūslīti Phalaropus fulicarius - bridējputnu, kurš iepriekš Latvijā konstatēts vien sešas reizes. Šī putnu suga ligzdo ziemeļu polārajos apgabalos, bet ziemo dienvidu puslodē. Latvijā tas ir maldu viesis, jo mūsu zeme ir nomaļus no šīs sugas parastā migrācijas ceļa. Īpaša ir pūslīšu barošanās metode – peldot tie griežas uz vietas ūdenī radot virpuļus kā rezultātā ūdens virspusē tiek pacelti dažādi bezmugurkaulnieki, kurus tas ātri nolasa.Savās ligzdošanas vietās tas atgriežas maija beigās, kad kāda ezeriņa krastā, vienkāršā bedrītē mātīte iedēj četras, retāk trīs olas. Interesanti, ka nepilnas trīs nedēļas olas perē tikai tēviņš. Arī vēlāk, pēc mazuļu izšķilšanās tēviņš ir tas, kurš lielajā pasaulē ieved mazuļus.

Uzfimētajā materiālā redzams, kā pūslītis peldot starp viļņiem barojas ar dažādiem bezmugurkaulniekiem – šajā gadījumā jūra pati jauc ūdeni un aļģes. Putniņam barība vien jāuzlasa.

httpv://www.youtube.com/watch?v=Rooiw56fsfE

Migrating birds put on some flesh

IMG_3226.jpg
Its autumn and cranes Grus grus are flying to coastal zone of the Mediterranean Sea or Northern Africa to spend the winter, but in March they will return to their nesting places in Latvia. There are approximately 10 – 20 nesting crane pairs in Slitere National Park.

Cranes build their nest from reed and other plant parts on marsh isle or near to flooded territories. They made something like round bank where in the middle they lay two eggs. After a month chicks hatch and they are capable to follow their parents to seek for food just day after their birth. Cranes are vegetarians. They subsist on different plants, although, sometimes they feed on insects, frogs and even mice.

httpv://www.youtube.com/watch?v=0QMX-rFYZDY

Birds - Putni (first part)

Lapwing Vanellus vanellus is a bird which quite often is mentioned in Latvian folk songs. That is because lapwings are easy to notice in meadows, pastures and on fields. In any case this species live also in swamps and peat fields. Slitere have a lot of forests while agricultural land is rarely seen, that is why lapwing nest in the open part of Bažu bog.

Grey Heron Ardea cinerea and Cormorant Phalacrocorax carbo are two species that nest in colonies close to water. Grey heron builds its nest in trees and sometimes in reeds of big lakes right onto fallen reed. Nest is quite sloppy and built from different branches where it lays 3-5 eggs. After about a month chicks hatch and stay in the nest for a few weeks. Parents regurgitate undigested food for the chicks to eat. As birds which feed on fish their droppings contain nitrogen, phosphorus and potassium that cause burned out spots on the ground similar to what is going on under White storks nests.

Common Sandpiper Actitis hypoleucos is common nesting bird in Latvia. Nest is made on the ground not far from river, lake or pond where 3 eggs are lay. Male and female is brooding alternately for about three weeks. When hatched, chicks leave the nest. Common Sandpiper is a migrating bird that spends winter in Africa. It feeds on different insects, caterpillars, earthworms and spiders.

Lesser-spotted Eagle Aquila pomarina is migrating bird which spends winter in Africa and South East Asia. It returns to Latvia in April and rush to occupy nesting territory. Lesser spotted eagle builds its nest in fork of deciduous tree branch or on side branches of a fir. Already in May two eggs are lay, however, only one chick usually survives. This is because the oldest chick kills the youngest one. Eagles feed on small rodents – voles and frogs. On First weeks of chicks life only male brings food to nest, while female sits on eggs and feed chick with small bits ripped off the game. Lesser spotted eagle is quite common nesting bird in Latvia. Here are nesting 3000 – 5000 pairs that are approximately 15 % of global population. Only 2-4 Lesser spotted eagles are nesting in Slitere National Park territory, as there are very few meadows where this eagle could prey.

You can see the life of Lesser spotted eagle via live web camera that is set somewhere in Teiči Nature Reserve. To find out more about this project visit www.pomarina.lv

White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla is the largest of diurnal birds of prey in Latvia. The widespread of wings reach up to 2.4m. It nests in grown forests usually not far from open waters – ponds, lakes or seas. Nest is build on top of a tree of solid branches. Number of White-tailed eagle has grown during last 10 years. Now in Latvia about 100 pairs are nesting. This year for the first time in Slitere National Park was found inhabited nest.

Hooded Crow Corvus corone cornix is a common bird in Latvia, usually can be seen all year. Most of those nesting in Latvia spend winter in Western Europe while hooded crows from East and North spend the winter in Latvia.

The mind of Raven Corvus corax is sometimes compared to intellect of a dog or monkey. They benefit from other animals by using them. For example, predators know where their prey is when see or hear ravens circle and croak above the forest. Ravens use this kind of showing, because they are not able to hunt down deer, moose or roe. They know that by showing wolves the pray there will be some leftovers for them to eat. Ravens use people similarly. Northern people knew that they would gain a kill by following ravens. And so they would always left bowels for ravens. This is why raven is sacred animal to Northern people and the killing of this bird is a sin.

Bažu purva putni

Bažu purvs ir Slīteres nacionālā parka lielākais purvs. Purva platība ir 1880ha, tas atrodas netālu no Kolkasraga. 1992. gadā Bažu purvā plosījās liels ugunsgrēks, nodega apmēram 3000ha liela platība, radot daudz klajāku ainavu nekā iepriekš. Radās daudz jaunu mājvietu dažādām putnu sugām. [nggallery id=16]

Little gardener - Spotted flycatcher

pelekais_muskis_ELedins.jpg

This sparrow-like bird is a common nesting bird in Latvia. It returns to Latvia in May from southern Africa where spend winter. They build their nest in woodpiles, pivots, cocklofts. Spotted Flycatcher Muscicapa striata lays 2-7 spotted eggs. Parents feed their chicks with flies, mosquitoes, butterflies, bugs and spiders they bring one by one. This is why they have to fly away to seek food more often than Barn Swallow Hirundo rustica which collect even few dozen insects at a time and then flies to chicks. Distribution of Spotted Flycatcher in Latvia. Squares show places where this species have been found. Latvian Breeding Bird Atlas (2000-2004) data. © Latvian Ornithological Society

In this video material you will see nest built on byre pivot where both parents bring food to the chicks.

httpv://www.youtube.com/watch?v=ycs0sOr9gTA

Dārzu un parku sanitārs – pelēkais mušķērājs

pelekais_muskis_ELedins.jpg

Latvijā šis zvirbuļa lieluma putns ir parasts ligzdotājs. Pēc ziemošanas Āfrikas dienvidos Latvijā tas atgriežas maijā, kad kādā ēkas nišā, malkas grēdā vai durvju virā vij sev ligzdu. Pelēkajam mušķērājam Muscicapa striata dējumā ir 2-7 raibas olas. Vecāki mazuļus baro ar mušām, odiem, tauriņiem, vabolītēm un zirnekļiem, kurus akurāti atnes atsevišķi pa vienam tāpēc vecākiem pēc barības ir jālido daudz biežāk, nekā, piemēram, bezdelīgām, kurām ir raksturīgi savākt pat vairākus desmitus kukaiņu un tikai tad doties pie mazuļiem.

Video materiālā redzēsiet kūts durvju eņģēs uzbūvētu pelēkā mušķērāja ligzdu, kurā mazuļiem abi vecāki regulāri pienes barību.

httpv://www.youtube.com/watch?v=ycs0sOr9gTA

The Black Redstart – highlander living in Latvia.

M_erickins_KMillers.jpg

The Black Redstart Phoenicurus ochruros

Black Redstart in Europe lives mostly in high mountain regions – in rock cracks, niches, ruins etc., but in Latvia this sparrow-like bird lives in settlements, new buildings, and ruins, under the roof and stone layers. Female starts to build its nest in May where it lays 3-6 eggs. There can be two lays in one year. Both of the parents feed their chicks with different insects. Chicks leave their nest although they are not able to fly. Black Redstart is migrating bird which spends winter in Southwest Europe. More than 1000 Black Redstart pairs nest in Latvia.

Distribution of Black Redstart in Latvia. Squares show places where this species have been found. Latvian Breeding Bird Atlas (2000-2004) data. © Latvian Ornithological Society.

In the video material you will be able to see nest of Black Redstart which is built in old Swallow Hirundo rustica nest. Parents are feeding their chicks until just before leaving the nest it is visited by some guest...

One of nature laws are that only the strongest and experienced can survive. There are many bird and animal species that like to improve their diet with eggs and even bird chicks, in this case it is Magpie Pica pica, which takes the advantage of well fed, unprotected Black Redstart chicks that are very easy meal. Each and every animal tries to get as qualitative food as possible using minimal energy.

Melnais erickiņš – Latvijā ligzdojošs kalnietis!

M_erickins_KMillers.jpg

Daudzviet Eiropā melnais erickiņš Phoenicurus ochruros ligzdo augstkalnu rajonos - klinšu spraugās, nišās, drupās u.c., bet Latvijā šis zvirbuļa lieluma putns dzīvo apdzīvotās vietās jaunbūvēs, ēku drupās, pažobelēs arī akmeņu kaudzēs. Jau maijā mātīte sāk būvēt ligzdu, kur iedēj 3-6 olas. Vienā gadā var būt divi dējumi. Mazuļus ar dažādiem kukainīšiem baro abi vecāki. Cālīši ligzdu pamet vēl nemācēdami lidot. Melnais erickiņš ir migrants, kurš ziemo DR Eiropā. Latvijā ligzdo vairāk kā 1000 pāru melno erickiņu.

Video materiālā redzēsiet melnā erickiņa ligzdu, kas būvēta uz vecas bezdelīgas Hirundo rustica ligzdas. Vecāki baros mazuļus līdz brīdim, kad neilgi pirms mazuļu izlidošanas ligzdu apmeklēs kāds ciemiņš...

Viens no dabas likumiem ir, ka izdzīvo pieredzējušākais un veiksmīgākais. Dabā ir daudzas putnu un zvēru sugas, kuras labprāt savu ēdienkarti papildina ar putnu olām un arī mazuļiem, šajā gadījumā tā ir žagata Pica pica, kurai labi baroti, neaizsargāti erickiņa mazuļi ir ļoti ērta barība. Dabā visi izmanto shēmu – iegūt pēc iespējas kvalitatīvu barību izmantojot minimālus enerģijas resursus.

Black grouse are lekking in Slitere

rub_11_web.jpg

Black Grouse maleSlitere National Park area is occupied by swampy forests. Numerous small bogs in the marshy depressions form an open landscape, which is very suitable for black grouse. The amount of berries is very important. It seems that also the fact that in the territory of SNP bird hunting is banned for thirty years is important - this ensure calm environment for black grouse to mate. These and probably many other factors determine that the largest grouse lek in Slitere National Park is also the largest in Latvia, Baltic States and possibly in Europe. Here in one lek counted 66 black grouse males.To Grouse lek males fly long distances. Each male occupies its territory. The most valuable areas are placed at the center of the lek. Here are lekking most experienced and strongest males. Blackcocks show off in front of the females. When the lekking has achieved its peak, greyhens display at the lek and choose a male to mate with. Apparently, when they have arrived the intensity of the lekking grows. Males strike against one another with breasts, jumps into the air and hiss loudly. At first female lands at the periphery of the lek, but then goes to the center, where she finds herself a pleasant partner. In silent and calm mornings loud rookoing (mating call) can be heard far away. Grouse males are dressed particularly splendid. Black blue feathers are contrasting with bright white. Grouse males 'eyebrows' acquires very particular red tone. Unlike the males, females are dressed very simple and yet they are precisely the ones choosing.

httpv://www.youtube.com/watch?v=Uxfyeu_qorg

[nggallery id=14]

Slīterē riesto rubeņi

Slīteres nacionālā parka teritoriju aizņem purvaini meži. Daudzie sīkie purviņi vigās veido atklātu ainavu, kura ir ļoti piemērota rubeņu dzīvei. Liela nozīme ir ogu bagātībai. Acīmredzot nozīme ir arī tam, ka SNP putnu medības ir aizliegtas jau trīsdesmit gadu garumā, tā nodrošinot netraucētu rubeņu riestošanu. Šie un iespējams daudzi citi faktori nosaka to, ka lielākais Slīteres nacionālā parka rubeņu riests ir arī lielākais Latvijā, Baltijā un iespējams visā Eiropā. Te vienuviet saskaitīti 66 riestojoši rubeņu tēviņi.

Rubeņu riestā salido tēviņi no plašas apkārtnes. Katrs tēviņš aizņem savu teritoriju. Riesta centrā atrodas vērtīgākās teritorijas. Te riesto pieredzējušākie, spēku pilnbriedā esoši tēviņi. Tēviņi izrādās savstarpēji un mātīšu priekšā. Tās riestā ierodas riesta kulminācijā un izvēlas tēviņu ar kuru pāroties. Parādoties riesta vietā mātītei, riesta intensitāte pieaug. Tēviņi triecas viens pret otru ar krūtīm, lec gaisā un skaļi šņāc. Mātīte sākotnēji piezemējas riesta perifērijā, bet pēcāk dodas uz riesta centru, kur atrod sev tīkamu partneri. Riestošanu pavada skaļa rubināšana, kura klusā laikā dzirdama tālu. Rubeņu tēviņi ir tērpti īpaši krāšņi. Spalvu tērpā zili melnais kontrastē ar koši balto. Rubeņu tēviņu ‘uzacis’ iegūst īpaši spilgti sarkanu toni. Pretēji tēviņiem, mātītes tērptas pavisam neuzkrītoši un tomēr tieši viņas ir tās, kuras izvēlas.

Klinšu ērglis

Aizdomīga paskata ēdmaņai klinšu ērglis tuvojas uzmanīgi. Nolaidies drošā attālumā, tas kādu brīdi novērtē situāciju (kājas kadra augšpusē), tad, briesmas nesaskatījis, uzdrīkstas uzsākt ēšanu. Šoziem ērgļi var būt ļoti izvēlīgi, jo kritušu zvēru ir pārpārēm. Nospriedis, ka šis nav tas labākais piedāvājums, ērglis dodas prom.

White tailed eagle finds food

White-tailed eagle by watching ravens behavior may determine the location of the food. This is a third winter’s eagle. It shall investigate and verify security of the location. Jay uses absence of the eagle and lands on the carrion. It does not let opportunities pass to feast on the fallen animal. The eagle returns. It is very attentive when arriving at carrion the first time. The eagle can eat much meat at once, so eat less frequently than small birds and afford scouting for longer period of time.

Scout Ravens

ravenAnimal carcasses are usually found by the local raven couple. They often hide their food even several hundred meters away from the bait. This is the feed stock for a rainy day. A Great Tit is nearby. It is interesting that this came to separate from other tit flock, which would be safer to be in. Apparently the weather forces them to change their habits. A tit can lose 10% of its weight over one cold night. However, this tit is fed, so it will not freeze.