Paneiropas Zaļās jostas konferencē notiks priekšlasījums par Slīteres nacionālā parka vēsturisko kultūrainava

EGB_Logo_small1.jpg

 Foto no grāmatas "Lībieši Ziemeļkurzemes ainavā". Lībiešu zvejas laiva, 30.gadi. No NMV fotoarhīva.16. maijā Berlīnē notiks 7. Paneiropas Zaļās jostas konference. Slīteres nacionālo parku šajā dabas aizsardzības ideju nesošajā starptautiskajā konferencē pārstāvēs Dace Sāmīte, Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācijas direktore. Konferences auditorijai viņa stāstīs par lībiešu zvejniekciemu vēsturisko kultūrainavu Slīteres nacionālajā parkā un visā Ziemeļkurzemes piekrastē no Ventspils līdz Ģipkai.

Lībiešu zvejniekciemi ar to kultūras mantojumu – arhitektūru, sētu plānojumu, vēl vietām saglabāto zvejnieku dzīvesveidu Eiropas līmenī ir unikāls mantojums.

EGB_Logo_small

Eiropas Zaļās jostas iniciatīva apvieno Eiropas valstis, kuras robežojas ar bijušo Dzelzs priekškara līniju, kas Aukstā kara laikā atdalīja Austrumeiropu no Rietumeiropas. Tās mērķis ir saglabāt un aizsargāt dabas un kultūras mantojumu abpus šai joslai, jo tajā šis mantojums saglabājies mazāk noplicināts nekā citviet Eiropā, kur saimniecisko darbību neierobežoja militāra zona.