Aizvadīta jubilejas konference «Slīteres daba un cilvēki cauri gadsimtam»

parasta-ive_dace-samite.jpg
Gandarījums par domubiedru tikšanos – tie ir vārdi, kas pirmie nāk prātā pēc Slīteres nacionālā parka (SNP) jubilejas konferences "Slīteres daba un cilvēki cauri gadsimtam", kas notika 11. oktobrī Dundagas pilī.
 
Konferenci atklājot, Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns pauda gandarījumu par veiksmīgo sadarbību, kāda veidojas novadam un Dabas aizsardzības pārvaldei. Ar savu klātbūtni jubilejas konferenci pagodināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs. Ministrs pasniedza apbalvojumus par nozīmīgu ieguldījumu dabas aizsardzības veicināšanā Annai Seilei, Edgaram Hausmanim, Vilnim Skujam un Valerijam Vasiļjevam. Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore Sandra Bērziņa pateicās par darbu bijušajiem SNP administrācijas un Kurzemes reģionālās administrācijas direktoriem Jurim Janovam, Elmāram Pēterhofam un Ērikai Kļaviņai, kā arī  Dacei Sāmītei, kas administrāciju vada pašlaik.
 
Aija Melluma, Anna Seile, Edgars Vimba, Baiba Šuvcāne, Jānis Priednieks, Digna Pilāte, Uvis Suško, Kristaps Vilks, Ilze Rēriha, Elmārs Pēterhofs, Vilnis Skuja un Juris Smaļinskis ir personības, kas nozares speciālistu lokā neprasa komentārus. Viņu stāstītais par Latvijas dabas aizsardzību, Slīteres nacionālā parka dabas un kultūrvēstures izpēti, aizsardzību un pieejamību sabiedrībai padarīja jubilejas konferenci par notikumu, kurš paliek atmiņā. Konferences priekšlasījumos lektori pieskārās jautājumiem, kāpēc pirms 90 gadiem dibināja Slīteres nacionālā parka pirmsākumu Šlīteres dabas pieminekli, kādi bija piekrastes zvejniekciemi un to saimniecība 20.gs. sākumā, kas veicināja teritorijas paplašināšanu un pārveidošanu par Slīteres dabas rezervātu 20. gs. vidū, kas un ko pētīja, novēroja un aizsargāja Slīteres dabā, kādi ir šo pētījumu rezultāti, kā arī, kas veicināja rezervāta pāraugšanu nacionālajā parkā.  Konferenci vadīja Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas direktore Dace Sāmīte, ne tikai piesakot runātājus, bet arī pasākuma beigās apkopojot šajā dienā paveikto un ieskicējot Slīteres nacionālā parka nākotnes perspektīvu.
Klātesošie ar gandarījumu atzina, ka ikviens lasījums bijis interesants un auditorija nekļuva miegainu, lai arī konference ilga līdz vēlai pēcpusdienai. Konferences noslēgumā skatījāmies īsfilmu „Slīteres meža stāsti”, kuru 1993. gadā klajā laidis pazīstamais režisors Aivars Freimanis (arī spēlfilmu „Puika”, „Dzīvīte”, „Ligzda” autors).
Pirms došanās mājup, konferences viesus un saimniekus iepriecināja svētku kliņģeris ar 90 svecītēm.  Lai Slīteres nacionālo parku izdodas saglabāt un turpmāk pilnveidot arī nākamos 90 gadus!