Talka Dāvidpļavā

maza_grupas.jpg

19.novembrī, uzreiz pēc Latvijas dzimšanas dienas uz Slīteres nacionālo parku atbrauca talcinieki no Daugavpils Universitātes un  Latvijas Universitātes. Kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektoriem Dāvidpļavu, kura atrodas Slīteres Zilo kalnu kraujas pakājē, no krūmiem atbrīvoja ļoti īpaši talcinieki – dabas pētnieki, zinātnieki, - cilvēki, kuri gatavi strādāt ne tikai pie rakstāmgalda, bet arī dabā.  Lai nodrošinātu apstākļus retām, vienīgi Slīterē līdz šim atrastām kukaiņu sugām, nepieciešams gan daudzveidīgs mežs, gan pļavas. Dāvidpļava nes Slīteres teiksmainā laupītāja Dāvida vārdu, taču tās vērtība saistās ar dabas, īpaši kukaiņu sugu daudzveidību. Pļava aizaug ar krūmiem, jo sen pagājuši laiki, kad šeit pļāva sienu. Par tiem laikiem  vēl liecina siena šķūņa paliekas.

Talka Dāvidpļavā notiek jau trešo reizi. Nepieciešamību kopt šo biotopu nosaka SNP dabas aizsardzības plāns.